Avís legal

El lloc web i el domini www.grupgavarres.cat corresponen a Editorial Gavarres, SL (en endavant EG), amb CIF B17947011, domiciliada carrer Germà Agustí, 1 – 17244 Cassà de la Selva –tel. 972462929, a/e gestio@grupgavarres.cat. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, presentació 1/180/6124, foli 94, en data 27/03/2007.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a EG, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. EG presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. EG n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EG, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de EG ni dels clients de EG sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.grupgavarres.cat (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que EG actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EG manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a EG fins a la confirmació expressa d’una comanda.
EG no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!